Rhaglen

Mae ein rhaglen barod am gyflogaeth a safleoedd yn cynnwys:

Sesiwn sefydlu

Sesiwn sefydlu undydd i sicrhau bod y rhaglen yn addas i chi.

Bydd hyn yn cynnwys:

 • asesiad gallu,
 • gwirio eich hunaniaeth,
 • ysgrifennu CV, a
 • phrawf ffug Cerdyn CSCS (Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu)

Cwrs pum diwrnod

Cwrs dysgu pum diwrnod yn yr ystafell ddosbarth sy’n dyfarnu’r cymwysterau canlynol:

 • Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu Lefel 1,(achrediad QNUK)
 • L2 Ymwybyddiaeth Asbestos (Achrediad QNUK)
 • Diogelwch Olwynion Sgraffiniol a Disgiau Torri L2 (Achrediad QNUK)
 • QNUK L2 Diogelwch Tân ar gyfer Marsial Tân
 • QNUK Lefel 2 Gweithio’n ddiogel gydag ysgolion ac ysgolion dwbl
 • ARCo Ymwybyddiaeth o weithio ar uchder
 • Ymwybyddiaeth o’r Marsial Traffig a Pheiriannau Gweithfeydd
 • Cerdyn CSCS

Profiad gwaith

Lleoliad profiad wythnos i bythefnos ar y safle ar safle adeiladu byw yn ne-ddwyrain Cymru.

Onsite Construction Academy
Onsite Construction Academy
Onsite Construction Academy